Friday, October 7, 2011

വൈദിക ട്രസ് റ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫാദര്‍ ജോണ്സ് എബ്രഹാം കോനാട്ടും ഫാദര്‍ മാത്യൂ വര്‍ഗീസും മത്സര രംഗത്ത്.

Rev. Fr. Dr. Johns Abraham Konat

Priest Trustee for the last five years
Was former secretary of Vaidika sanghom 
Former Bursar of Theological Seminary
Former member of Faith and Order Commission.
Member of joint commission for consultation with Catholic Church.
Author of a few books and articles on Syrian Fathers and on Liturgy.
Director of Charitable Institution "Threesai Shubho Centre", Pampakuda 


Diocese


Kandanad West

Parish 1

Important Dates:
Date of Birth
Mar 5 1956
Date of Ordination
Priestly Ordination by

Priest
Aug 29 1985
Personal Details:
Marital Status
Married
Education

Permanent Address
Konat H, Pampakuda P. O, Ernakulam
Present Address

Phone
            0485-2273133      
Mobile
            9447173133 
   
Rev. Fr. Mathew Varghese
Diocese
Chengannur

Parish 1
Home Diocese
Mavelikara
Home Parish
Thonackad St. George
Seminary
Status
Priest
Important Dates:
Date of Birth
May 22 1959
Date of Ordination
Personal Details:
Marital Status
Married
Education
B.Sc, B.D
Permanent Address
Pulimoottil, Elanjimel P. O, Thonakkad.
Present Address
Phone
            0479-2326311      
Mobile
            9847117310      
Email
Other Details:
Wife: Susmitha Mathew
Children: Jinsu, Shinsu,Ansu

84 comments:

rt said...

All the best to both of them, both are able administrator and stalwarts of Sabha. Expecting a good, professional, not personnel Election. Also this is the time to assess the last five years. what ever the outcome, both of them accept gracefully, and should work for the Sabha, both diocese and communities.

george10 said...

please elected to fr.abraham konat achan.He is a one of good leader.

Reju kalluvilayil said...

രണ്ടു വൈദികരും ശ്രേഷ്ടര്‍ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില്‍ കൊനാട്ടച്ചന്‍ തന്നെയാണ് സഭയുടെ വൈദീക ട്രെസ്റ്റി ആകാന്‍ യോഗ്യന്‍.
സഭയുടെ നിലപാടുകള്‍ ശരിയാംവണ്ണം സമുഹത്തെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാന്‍ അച്ചനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ് ,അതുപോലെ വടക്ക് ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌
വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അച്ചന്‍റെ നേതുത്രം ഇപ്പോള്‍ അനിവാര്യമാണ്

Vattaparampilachen said...

The dates for the Malankara Association 2012 is announced with the main agenda of electing new Managing Committee,Ammendments in the 1934 constitution. Here is my say/ proposal/suggestions/desire with reference to the election 2012, eventhough I don't attend such meetings at Diocesan level as well as Church level (I attended only one Association meeting in March 2002 in my 21 years of Priesthood service and the last attended Diocesan Assembly was also in February 2002) as I am not much interested,due to.........

1) Since people like Accamma Paul takes the advantage of positions due to their self centredness/crookedness/oversmartness/influences, I always prefer that for any Post/Designation it should be a ONE MAN-ONE POST-ONETIME (limited period) only which should be applicable for all , from top to bottom.As the date is announced it is heard that some of the present incumbents are for the race again because of the money power,muscle power, influences.It is my humble request to such members to pave the way for others too.For eg. Dr.George Joseph is very active as the Sabha Secretary and many good things were initiated during his tenure,which is highly appreciated,but it doesn't mean that he should be re-elected,instead even if there is any force/backings he should pave way for some other George Josephs and experience their performance.This should also be equally applicable for our Bishops too in holding the positions of spiritual and Ecumenical activities as we have 30+ Bishops in our MOSC.There should always be a change in holding positions after a certain period of time for/by everyone-everywhere.

2) For the election process in our MOSC, though democratic I would suggest that the Dioceses of our MOSC are to be divided into Zones namely South Zone (Trivandrum to Kottayam,including Kottayam Central Dioceses),North Zone (Idduki,Kandanad to Sulthan Bathery Dioceses),OKR Zone (All outside Kerala,including outside India Dioceses).For the key posts like Priest Trustee,Lay Trustee,Association Secretary, the representations should be from above 3 zones rotationally. As of now the Priest trustee is from Kandanad diocese of North Zone,Lay Trustee from Delhi of OKR Zone and Association Secretary from Thumpamon Diocese of South Zone.Now in the 2012 Elections the Priest trustee should be elected from OKR Zone -other than Delhi Diocese,as Delhi Diocese was represented,Lay Trustee from South Zone-other than Thumpamon Diocese as that Diocese was already represented,similarly Association Secretary from North Zone -other than Kandanad diocese as that diocese is already represented.This practice should be followed in future elections too, so that all zones and all Dioceses of the MOC church will get a representation rotationally atleast once.Hope this proposal maybe put into practice.

Also to avoid a huge expenditure (Which can be utilised for various charitable purposes) only for an half day programme Ballot System should be introduced on Diocesan Basis (atleast for OKR), as the Malankara Association is found to be met for election purposes only (Presently the Diocesan representatives are elected on Diocesan level meetings and are just ratified in the association meeting).

Fr Varghese Yohannan Vattaparampil
Bombay Diocese.

aarvee said...

മലങ്കര സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടില്‍ വൈദിക ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തിനു ഏറ്റവും യോഗ്യന്‍ കോനാട്ട് അച്ചന്‍ തന്നെയാണ്. വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ ആയിരിക്കണം ഈ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടിയത്. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിലുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌കാര്‍ തണുപ്പന്‍ മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ്. ഇവിടെ നിന്നു വരുന്ന ഒരാളും ശോഭിക്കുകയില്ല. (അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തേക്ക് മലങ്കര കാതോലിക്കാ പോലും വടക്കുനിന്നു ഉള്ള ഒരു തിരുമേനി ആയിരിക്കണം.) കൊലെന്‍ചേരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അതില്‍ ഇറങ്ങി ഇടപെട്ടത് വടക്ക് നിന്നുള്ള തിരുമേനിമാര്‍ മാത്രമാണ്. മാധ്യമങ്ങളില്‍ കോനാട്ട് അച്ചന്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും വിശദീകരണങ്ങളും മറ്റും എത്ര വ്യക്തമായ രീതിയില്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലായി. കോനാട്ട് അച്ചനു എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം - ഈ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരാണ്. സ്വന്തം വോട്ടു പോലും കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയം.!

svs said...

At this difficult situation Fr Johns Abraham is the best

svs said...

Wish you all the best both of them. But at this difficult situation Fr Johns Abraham is the best. It will be more better.

വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ ആയിരിക്കണം ഈ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടിയത്.

John said...

Hi Achans,

It is my opinion that one of you should withdraw immediately. If Fr. Johns wants to continue, let him, as he has some experience dealing with the church issues. Otherwise, Fr. Johns, you should refrain.

Fr. Mathew, you should continue with your candidacy, only if you sincerely believe and are capable, and that you can bring additional talents in to the field. Otherwise, let Fr. John's continue.

In any case, one of you should withdraw. There is no need for any competition. My God bless both of you.

By the way, there should be no north or south!


John K. Daniel Thalavoor from New York.

ninan mathews manampuram said...

ninan mathews manampuram vancouver sincerely feel that in the present situation konat achen is the right person for the post.Mathew Varghese achen has been confined only to the tiny chenganur diocese,excepting for his few foreign trips ( personnal)mentioned in his profile.Has he ever got involved in the church issues,even in kollecherry ? When the church is going through turbulent times,an experinced konattachen is the right person for the post instead of mathews achen who has no clue of the sufferings of the faithful in kandanad,idukki ,cochi dioceses.
I belong to the chenganur diocese
and humbly request mathew varghese achen to withdraw and work for the progress of our church.

John said...

The current priest trustee ,Fr Johns Abraham konnat achen is doing a great job.Under the present curcumstances of our sabha,there is no need to think about a change.The way achen explain our sabha's stand towards church case etc, is outstanding.Fr Mathew Varghese is young and efficient achen, but he is very popularity & positions dreaming achen .People knows him personally are well aware about it.Definitely he is not a ideal candidate for that position. I hope members of managing commitee wont do mistake by selecting him.May GOD bless Mathew Varghese achan with his current responsiblities.

Vattaparampilachen said...

We do really appreciate the performances of Konatt Achen (My seminary Teacher from 1986-1990)and Dr George Joseph,but it doen't mean that they cannot perform in future on relinquishing from the post.Yes they can for which Bava Thirumeni in consultation with Holy Synod and Managing Committee can nominate them as spokespersons........But chances should also been given to others too and see their performance too.

Fr.Varghese Yohannan Vattaparampil
Bombay Diocese.

mathew said...

In the present situation Konat Achen should continue, no need of an election

Poovathumkalachen said...

In this situation Johns Abraham Achan's presence and leadership is necessary.

John said...

Regardless of what Mr. John and everyone else mentioned about Fr. Mathew, at this juncture, Fr. Johns should continue as we are going trough very troublesome and testing times, I would tend to recommend that Fr. Johns be re-elected.

May be, Fr. Mathew could try next time. In any case, I don't believe that there has to be a reason for two candidates. One should withdraw forthwith.

May God bless all of us.

John K. Daniel Thalavoor, from New York.

Orthotics said...

it's not good for a competition .the problems prevailing in northern dioceses .any priest trustee from south can atttend our problems

Orthotics said...

മലങ്കര സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടില്‍ വൈദിക ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തിനു ഏറ്റവും യോഗ്യന്‍ കോനാട്ട് അച്ചന്‍ തന്നെയാണ്. വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ ആയിരിക്കണം ഈ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടിയത്. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിലുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌കാര്‍ തണുപ്പന്‍ മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ്. ഇവിടെ നിന്നു വരുന്ന ഒരാളും ശോഭിക്കുകയില്ല. (അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തേക്ക് മലങ്കര കാതോലിക്കാ പോലും വടക്കുനിന്നു ഉള്ള ഒരു തിരുമേനി ആയിരിക്കണം.) കൊലെന്‍ചേരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അതില്‍ ഇറങ്ങി ഇടപെട്ടത് വടക്ക് നിന്നുള്ള തിരുമേനിമാര്‍ മാത്രമാണ്. മാധ്യമങ്ങളില്‍ കോനാട്ട് അച്ചന്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും വിശദീകരണങ്ങളും മറ്റും എത്ര വ്യക്തമായ രീതിയില്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലായി. കോനാട്ട് അച്ചനു എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു.

Orthotics said...

whoever can understand the pulse of the believers in kandanad,kochi,ankamali can continue in these posts.dr.george joseph is also as a part of our churches like johns achan

jacobmathew karuvatta said...

മലങ്കര അസോസിയേഷന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ വോട്ട് പിടുത്തവും മത്സരവും തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ട് കിട്ടാന്‍ എന്ത് എല്ലാം മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. എന്ത് പണം ഒഴുക്കി. കഴിവും സമയവും നല്ല പ്രാര്‍ത്ഥന ജീവിതവും ഉള്ളവര്‍ സഭ നേത്രുത്വത്തില്‍ വരണം.പൗലോസ്‌ അപ്പോസ്തോലന്‍ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികളും നല്ല കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നവരും സല്സ്വഭാവികളും നേതൃത്വത്തില്‍ ഉണ്ടാവണം. ധീരമായി സഭയെ നയിക്കാന്‍ ഭയമില്ലത്തവരും സകലവും ദൈവത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കഴിവുള്ളവരും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ദൂഷണം പറയാന്‍ അവസരം കൊടുക്കതവരും ആയിരിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും പശ്ചാത്തലം നന്നായി പഠിക്കാന്‍ വരനധികരിക്ക് കഴിയണം . പണം മുഖ്യ ഗുനമാകരുത് .പുതെന്കുരിസു വിഭാഗവുമായി വരുന്ന തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ സഭയുടെ നിലപാട് ധീരമായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരാകണം.സഭാനെത്രുവ്തില്‍ കൊനട്ടച്ചന്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു .ഇവരെപോലുള്ളവര്‍ കുറച്ചുകാലം കൂടി ഉണ്ട്ടയിരിക്കേണ്ടത് സഭക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം ആന്നു.ഒരു കേന്ദ്രികൃത വൈദിക സ്ഥലം മാറ്റവും സഭ ചിന്തിക്കേണ്ടിയ കാലം അതിക്രമിച്ചു. മാര്‍ത്തോമ സഭയിലെ പോലെ അമേരിക്കയില്‍ പോയ അച്ഛനും യൌരോപില്‍ പോയ അച്ഛനും മൂന്നു വര്ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ഇടവകയില്‍ വികരിയാവണം

Vattaparampilachen said...

Dear Bros
Dr.George Joseph is from Pathanamthitta but during the kollecherry issues then and now is performing his duty well.So don't think that People in the south (from Ktym to TVM))are cool.They are for the MOSC whether North or south.When Dr. O Thomas Achen was the Clergy Tustee he represented MOSC irrespective of North or south issues.But still my say is there should be another Konatt Achen like Achen or George Joseph get elected for the next 5 years from 2012

george varghese tharayil said...

i suggest dr.johns abraham konatt should be re-elected again as clergy trustee,he is a good leader and right person for this post.

george varghese tharayil said...

I Suggest fr dr.johns abraham konatt is the right choice and right person for this post

Paul Mathew said...

I am belongs to Chengennur diocese.Mathew Varghese Achan trying to get a publicity by his candidature . He organised a protest rally in chengennur during the Kolencherry issue by preasure of others from 52 churches 350 persons participated in the Rally.
How he can lead M O S C as priest trustee . Priest trustee should come from Northern side

Jacob said...

In the present troubled situation, We need a strong support in the North area, so Konat Achen is the ideal choice for another term.

Jacob said...

Though I am not against any other Achens contesting for the post, I strongly feel that at the present situation, we need a strong support and presence in the North area, so Konat Achen to be re-elected for a second term. He commands great respect in that area not only by us but by some Jacobites also because of his family.

Abu Dhabi said...

All the Best to Fr.Johns Konattu. He is the right candidate.

Manu Vargehse , Abu Dhabi

sampariyarathu said...

Dear All
We need to support The Clergy of the North who support MOSC strongly/boldly in our afflictions!

Rohit said...

All the best for Fr Mathew Varghese.
He is the one of the good leader, we can make out from his past achievements.Frm Bangalore

boss said...

randuperum sabhaku vendi orupadu kashtapettavar annu....ithil orupaduper paranjathu vadaku ninnula achan venamena....bt sabhaku vadaku mathramala vishwasikal ullathu,"ythika trustee" ennu parayunathu sabhaku muzhuvan sevanam cheyana.....i think v want a new leader....

A Mathew said...

Let Fr. Johns Abraham konat continue as the clergy trusty of Malankara Orthodox Church and we can avoid an election for that post . His presence in the church leadership is very much essential.

AGM said...

We need a preist like Fr. Konattu. Who is this Fr. Mathew... i am from Pandalam. He is not qualified for this post. We need a respectable preist and descent preist like Fr. Johns Konattu. Fr. Mathew is a BINAMI of Mar Athanasios of Our chenganoor dioc. I AM ALSO BELONGS TO SAME DIOC.I am sure fr. mathew will not get 10- votes from Chenganoor dioc.
Abraham George,Pandalam

bijo said...

DEAR BROS
everyone should be given a chance to prove his capability,right now every1 wants FR.KONNAT but this type of response came only when the kolenchery issue came up.before this issue came up where he was.even great persons(DR.A.P.J Abdul Kalam)they dont stand for reelections.and moreover we dont know what FR.Mathew can do.maybe he can do a lot better than Fr,konnat.i ask every1 not to think only of kolenchery issue but our sabha as a whole and then choose the right candidate..and we from the south would like to see FR.Mathewacheive this post.All the best For FR.MATHEW VARGHESE

Orthotics said...

if you think that clergy trustee from anywhere............. transfer all priests to all over malankara. don't stick on any diocese

vinod kochuparambil said...

i suggest dr.johns abraham konatt should be re-elected again as clergy trustee,he is a good leader and right person for this post.

vinod kochuparambil said...

In the present troubled situation, We need a strong support in the North area, so Konat Achen is the ideal choice for another term.

AGM said...

I am from Thumpamon Dioc. We dont preffer a candidate from South. We need a right candidate.Fr. Konattu is a right candidate.Achen is a able leader and very descent leader. Fr. mathew is not a right competitor for Fr. konattu. Who knows Fr. Mathew. ? He cant speak even. He is a BINAMI of Thomas mar Athanasios of Chengannor.Good luck to Fr. Konattu

Abraham George

Jacob Philip said...

In the present situation I think Johns Abraham Achan's and Dr.George Joseph’s presence and leadership is necessary. So I suggest both to be re-elected again.All the very Best for both ....
Jacob Philip -Malaysia

Abraham - Bangalore said...

Dear Brothers and Sisters in Christ,
The Chengannur Diocese with Mathew Varghese Achen as the Diocesan Secretary has achieved significant milestones in the past few years and this can be verified from the records. The Chengannur diocese is quite vast and is one of the best dioceses in the Malankara Orthodox Sabha with Spiritual developments and allround achievements. The foreign trips undertaken by Mathew Varghese Achen were not his personal trips but special invitations from the respective managing committee of the churches considering his capability to deliver spiritual sermons.
Mathew Varghese Achen has actively participated in the Kollencherry issue and for four days he was available at Kollencherry and he participated in the meeting related to the Kollencherry issue at Trivandrum on the fifth day.
Mathew Varghese Achen is capable, dedicated, sincere and efficient. Change is imperative for progress and overall improvement. Therefore in my humble opinion, Fr. Mathew Varghese is the ideal candidate for this post.

pallykkappyar said...

Mr. Babu Kuzhimattom has to be a priest in OUR 1934 CHURCH. He deserve to be honoured as a Trustee also. Read the below article...

http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=220842

Innocent said...

You people talk too much about your own people, why don't you guys try to offer this post to Very Rev. Kuriakose Moolayil achen and think of a Church unity.

cmn said...

Nalla nethrtham venam nammude sabhak.ellavarkum oro thalanthukal ullavarumanu. Ennal bharichavar marikodukkate appol mattullavar rengathu varunnathum pravarthikkunnathum kanamallo. oral mathram sabhayil undayal porallo? thekkum vadakkum sabhak venam. so give a chance to Fr. Mathew Varghese.

cmn said...

Sabhak thekkum vadakkum venam. Ellavarem sabhk venam. Oru chance ellavarkum kittatte. avaravark cheyyan kazhiyunnath avaravarude kalakattangalil avaravar cheyyatte. puthiya oral rengathu varatte. Fr. Mathew Varghese nalla candidate aanu.

cmn said...

all the best Fr.mathew varghese

cmn said...

All the very best to Fr.Mathew Varghese

Paul Mathew said...

Mr Abraham Chengennur diocesele progress onnum parayalle 25 yrs ayi
oru instituition enkilum undo 25 year kondu jubilee nadathi stage expence thanne fifteen lakhs ayi spiritually enthu developments undai . Chengennurile marthoma kare kandu padikku ennittu sthuthi padu

bobby said...

mr.paul
if a diosces doesnt have an institute of its own does that means the diosces is not developed..ningal kannu thurannu jeevikku.that itself proves chengannur diosces doesnt waste money on institutions but they give it to orphanages and many otherr charitable institutions.If you have personal grudge against this diosces try to pray for ur enemy.i am a memeber of trivandrum diosces.this time its sure that Fr.Mathew will be elected.because we have faith in him.and mr.paul dnt try to be personal.because here in this comment section just post ur comments and dont just ellaborate on that..

anoop said...

why these people thinking who is coming & giving some words to media people are capable for clergy trustee. FR.Konatte gave the reply to the media people because he is clergy trustee . Fr.mathews also involved in the kolechery issue same as fr konatte.So please don't think fr.knonatt is much better than fr.mathews . Fr .Mathews is capable, dedicated, sincere and efficient.so support the talented Mathews achen and see the capability .

And also one word to aaevee please read the biodata of Fr.Mathew Varghese and clear his doubts . If you need any further clarifcation you can contact Chenganoor dioceses

anoop said...

why these people thinking who is coming & giving some words to media people are capable for clergy trustee. FR.Konatte gave the reply to the media people because he is clergy trustee . Fr.mathews also involved in the kolechery issue same as fr konatte.So please don't think fr.knonatt is much better than fr.mathews . Fr .Mathews is capable, dedicated, sincere and efficient.so support the talented Mathess achen and see the capability .

And also one word to aaevee please read the biodata of Fr.Mathew Varghese and clear his doubts . If you need any further clarifcation you can contact Chenganoor dioceses

JOSHY P JOHN said...

PLEASE VOTE FOR Fr.Dr.JOHNS ABRAHAM KONAT

aaron joshua john said...

by aaron joshua john
i wouls like to comment that there is only one appropriate person in our church to become the priest trusty is konat achen.he eligible by every field . best wishes from my side.
jai jai catholicos.

Paul Mathew said...

HELLO FRIENDS NJAN ORU CHENGANNUR DIOCESE KARAN ANU CHENGANNUR DIOCESE THUDANGITTU 26 VARSHAMAI ITHU POLE MALANKARA SABHAYIL RESOURSE AYULLA ETHU DIOCESE UNDU fR MATHEW VARGHESE SECERETARY AYITTU 5 VARSHMA AYULLU ATHU POKATTE MR BOBBY PARAUNNATHU INSTITUITION WASTE ANANNU ORU INST; UNDAYIRUNNENKIL ANEKAM PERKKU JOLI KITTUMENNA KARIYAM MARANNO IVIDE ACHANMAR JOLI CHEYUNNATHU 6000-7000 ROOPAKKANU VEETTIL PATTINI NALLA EDUCATED AYA KOCHAMMAMAR JOLI ONNUM ILLATHE NILKKUNNU BOBBY TVM THU NINNU NOKKUMBOL NALLA DIOCESE ANU PAKSHE ITHRAUM DEVELOPMENTS ILLATHA DIOCESE MALANKARAYIL ILLA IPPOL CHENGENNUR SABHA UNDAKKUKAYANU IVARUDE AIM

Nazarani said...

Dr M O John Achan is the most suitable person for the position of vaideeka trustee.Achan should be elected.

CreateInMeACleanHeartOhGod said...

Enthanu Priest trustikku venda manadhandam??? Addhu aarum discuss cheythe entha. List undakki nammukku tick kodukkam. Kolencheri poolulla vishayam mathramano important. Athu cheetti eeakadhesham poyo mattaannallo????. Kodthi thanne 2 type vidhium thannu. Inippam arengilum aagattte. Jeyikkunna aallle nammku support cheyam.

Thani said...

Dear All, please do not try to devide MOSC as North or West..Always think we are one and our ultimate aim is to be the smooth running of our church. I think Konattachan have got some experience to cross the barrier and give him one more chance.

BrennyC said...

Give chance to Fr .Mathew Varghese, and avoid prejudice. there is no West and East, those comments are so bad...

ninan mathews manampuram said...

ninan mathews manampuram from vancouver canada said
its totally untrue that church committees have invited mathews achen ,after all he is not an orator..while returning from the holy land visit ,he had stopped over in the UAE and visited our churches.When achen was appointed vicar of Bethel aramana church, there was strong opposition from the members that thiumeni had to appoint him elsewhere.When the church is going through difficult times,we cannot try an inexperienced person like mathews achen for the post.The guru sishya
relation is fast deteriorating in the schools and colleges and in seminary too .Otherwise vattaparampil achen would not come against konatt achen. God forgive him. Once again I appeal to all
to have konatt achen elected as our priest trustee.

Mathew said...

Northern people are usually quick to react and slow to think and southern people are quick to think and slow to react. Both Bava and Konatt are northern people and that is why this nosense drama happend at Kolenchery. If it was Vattakkunnel Bava or Mathew 2nd Bava, or Didimos Bava or any other person like Mar Osthathios or Macarios or Chengannur Athanasisus on that throne, this drama in the street would not have happend. The Catholicos of the East is on the APOSTOLIC THRONE, and he should remember his position and protocol before uttering even a word. He should behave like a head of the state like President of India or Queen of Britian or like Pope of Rome or like Maharaja of Trvancore etc. Every action and words should be careful without making it futile or foolish. Shri.Oommen Chandy would have come and met him at his palace if he had demanded, but now the church faced the shame that none of the leaders came to the street to visit him. He should not have fallen into the trap of the two bishops who are commonly called 'Aprem Mar Iprem' ( Appuram Mari Ippuram metrans) who are the root cause for any trouble in the Malankara church at present.

One thing is clear anything made in Kunnamkulam has the same standard, whether it is electronic items, car or even bishops !!. Remember the last word of Makarios thirumeni in Malankara synod- My problem is over, your problem begins !! - was that a prophetic message ???

BrennyC said...

so, what you "Northern" apostles demanding? Gladiators and wrestlers to rule our church? Holy bible is summoned with two words- LOVE and FORGIVENESS.

its really absurd, what happening now.. sorry to say that..

Vattaparampilachen said...

Dear Ninan
I do give respect to gurus.My only policy/principle is ONE MAN ONE POST ONE TIME.So don't interpret things or twist as you like.I only say there are many Achens capable like that of Konatt Achen and we should test and experience their performances too.

SANU said...

FR.MATHEW VARGHESE IS THE RIGHT CANDIDATE FOR THE POST OF CLERGY TRUSTEE.


ALL THE BEST TO Aachen

Fyodor said...

Many Jacobites,are posting here supporting Fr .Mathew Varghese.

BEWARE OF THOSE WHO WRITE ABOUT NORTH AND SOUTH.

anoop said...

MANAPPURATHE CHETTA ELLAM ARIYAM ENNA MANOBHAVAM MATTIKALAYUKA ONNAMATHAI MATHEW VARGHESE ACHEN VISUDTHA NATTIL POI VARUNNA VAZHI VANCOUVER SANNARSICHITTILLA, PINNE ENTHE ARTHATHIL ANE "visited our churches" ENNE ESHUTHIYATHE ? PINNE EEVELAYIL UAE SANNARSANAM NADATHIYATHE ACHENTE RELATIVES NE KANAN AYIRUNNU . PAKSHE MANAPRAM ONNUMANASSILAKKUKA ACHEN ORU PRAVSHAM MATHRAMALLA INDIAKKE PURATHE POITTULLATHE , VISHUTHA NADE MATTINIRTHIYAL BAKKI ELLA VIDESA YATHRAKALUM PALLI COMMETTECAR PRASANGATHINAI THANNE VILICHATHNE . NALLA PRASANGIKAN AYATHUKONDU THANNAYANE ACHANE VILICHATHE . VIDESHANGAL SANNARSICHU ENNATHE ADEHATHINTE BIO DATA EZHUTHIYAPPOL EZUHTI ENNE MATHRAM , ATHUVECHALLALLO ACHENTE KAZIVE NOKKANDATHE . ACHENTE KAZIVENE MANASSILAKKUKA AHTINUSHESHAM SAMSARIKKUKA .

ENTHAYALUM ACHANTE KAZUVVINEPATTI OTTHIRI ALOCHICHE SMAYAM KALAYNDA , OTHODOX SABHAYILE PRAGALBHARAYA YIDIKARIL ORAL THANNEYANE MATHEW VARGHESE ACHEN . ATHUKONDE MANA P U R A M PURAKALE KOODUTHALAI CHIDIKATHE ACHENE KOODUTHAL VOTTU KITTI NALLA ORU VIDIKA TRUSTEE AYI VANNE NAMUKKE ORU MUTHAL KOOTAKAN PRARTHIKKAM .

SANU said...

I am supporting vattaparambil achen .WE have many Achens capable like that of Konatt Achen and we should test and experience their performances if all the time one achen only coming as vidika trustee then how we knows the capability of others . Please don't think same like frog .come out the the well and see the efficiency of mathew varghese achen .


all the best to mathew varghese achen
Elect our capable , efficient mathew varghese achen

boss said...

nammal ellam orthodoxkarannu....ithinte idayil keri jacobitz comment adikunnund....pettannu manasilakan pattum,vadaku vadaku...ennu mathrame avar parayunnulu...so plz.....choose d right person n dnt try 2 fight.....

boss said...

mr.AGM,thankal ethu brathrasanama?adhyam chengannur ennu paranju,pinne thumpon ennum,sherikum thankal jacobite anno? njagade thirumenimare patti igane samsarikunathu thettanu,
to blog author...dnt approve d cmmntz frm MR.AGM....standard kallayathu nokkuka.....plz...

sabha snehi said...

vishwasikale......
kolemcherry preshnathil sabhayude muzhuvan achanmarum ivade vanatha....ente edavaka ith annu...ethoru ythika trusteeyum cheyuna karyame konattachanum cheythullu....achante sthanathu mathew achan annekilum igane parayum,nammuku puthiya leaderne nokam....dr.a.p.j.abdul kalam veendum president ayalum arum kuttam parayila,bt he knwz d country wantz a change...so supprt mathew varghese achan ...

sabha snehi said...

vishwasikale......
kolemcherry preshnathil sabhayude muzhuvan achanmarum ivade vanatha....ente edavaka ith annu...ethoru ythika trusteeyum cheyuna karyame konattachanum cheythullu....achante sthanathu mathew achan annekilum igane parayum,nammuku puthiya leaderne nokam....dr.a.p.j.abdul kalam veendum president ayalum arum kuttam parayila,bt he knwz d country wantz a change...so supprt mathew varghese achan ...

Anonymous said...

my support goes to father mathew varghese. its that we need a change. and i hope that he can serve the sabha in a mch better way than now.....

ninan mathews manampuram said...

ninan mathews manampuram from vancouver doubts if anoop is the election agent for mathews achen.
All in chenganur diocese openly admit that achens spiritual sermons are not impressive, then on what grounds should he be invited abroad ? He was rejected as vicar from bethel church.And it is very evident that in the MTV blog, those who have opposed his candidature are from his own diocese. The post of priest trustee is not a platform to test inexperienced hands. My humble advice to mathews achen is that he should join some padha yathras from the north coming to parumala thereby have an idea of the churches there.
To all the faithful of malankara ,
please endorse konat achen as the priest trustee.

spalias said...

I am a Jacobite and even though the matter under discussion is an internal matter of IOC ,let me give my support to Fr. Johns Konattu. Because Achan suits the characteristics of IOC.
1. Achan is Orthodox before public, but as per document (SSLC book ) he is a Jacobite. ::: IOC is Indian Orthodox Church before public , but Jacobite church before Courts (note the Syrian letters on the Header of HH Catholicose's Kalpana)

2. Achan prays for HH Patriarch during Holy mass (there is no other patriarch on Antioch other that HH Sakha Iwas) ,but give court case against him on the next moment (Remember the court case he gave against HH's arrival. ::: IOC formed with the help of a disposed Antiochan Patriarch, but says that they have no relation to the Throne of St. Peter.
3. Syrian Achans are supposed to be honest and kind hearted but here you can see a habitual liar::: Churches are for spreading Christ’s teachings ,but here you can see a Church which completely negate that.
A group of honest people select an honest man as their leader and vice versa. So kindly select Konattachan,he will try his level best to destroy Christianity in Kerala

ninan mathews manampuram said...

ninan mathews manampuram vancouver
appreciates sp alias for admitting that he belongs to the jacobite faction.It is very evident that those who oppose konat achen in the blog are from this group.Konat achens presence is feared by the jacobite faction. Those supporting mathews achen,glorifying him ,are from this group.My humble advice to my puthenkurishu friends is that they should mind their own business and not interfere in the malankara orthodox church politics.Afterall they have no election but direct appointment from damascus.

sabha snehi said...

my doubt is ninan mathews manampuram is the election agent for konatt achen??????

spalias said...

ninan mathews manampuram , I posted that here to undertand the ground (bitter) realities in the church. Konattachan suits the general behaviour and attitude of IOC. I forgot to point out one more point. IOC give cases after cases (as if there is no single person with godly wisdom in IOC) to rule the malankara churches on the basis of 1934 constitution ,but allowed its priest trustee to manage the Pampakuda church as a family affair. Similarly IOC is experiencing the "Sukrthum" of its Jacobite forefathers, Konattachan is eating out the "Sukrthum" of former Konatt Fathers (who were ardent followers of the Jacobite syrian Church).
With this attitude and a mind with full of hatred ,only Konattachan can led IOC in a suitable fashion. My self is a witness to this . Achen along with Muvattupuzha Athanasius broke the "Kurisadi" of Piravom Valiyapalli ,thrown away the "Chithole","Cross" and led HH Didymos bava to the Kurisadi for "Doopa Prarthana"!!. So select him as he is your real leader.

NB: You called us Puthencruz friends. Thank you. We have been here in Malankara for the last 20 centuries . But I could not trace IOC beyond 1912.!.

leju pandalam said...

konatt achen is the apt person for priest trustee in all sense
Leju Pandalam

Podiyan, Karuvatta said...

ആലുവയില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെ വഞ്ചിക്കുകയും തിരുവന്ന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌കാരെ തല്ലു കൊള്ളിക്കുകയും ഇപ്പോള്‍ കുറെക്കാലമായി ശര്ധിച്ചത് തിന്നുന്നപോലെ എഴുതിയത് മാറ്റി എഴുതുകയും ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെ അവഹേളിക്കുകയും കാതോലിക്കെട്ടിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും എറണാകുളം ജില്ലാ സഭയില്‍ നിന്നും ചുമന്ന കുപ്പായത്തിനു അഡ്വാന്‍സ്‌ കൊടുക്കുകയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ നിന്നും ചുമന്ന കുപ്പായം തയിപ്പിച്ചു വക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന, വൈദിക ട്രസ്ടീ ആയാല്‍ പിറ്റേന്ന് ചുമന്ന കുപ്പായത്തില്‍ കയറ്റാമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ സഭ ഉറപ്പു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാന്യ ദേഹത്തിന്റെ പേര് എം ടി വി കൊടുക്കാത്തതില്‍ പരിതപ്പിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലാ സഭക്കാര്‍ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ്‌?

sampariyarathu said...

Dear All
Any MOSC priest can contest for the post of Priest Trustee in Next Malankara Association meeting to be held on 7th March2012!We leave the issue of North and South! We need a strong Priest trustee who will be able lead the church affairs with leadership,integrity and efficiency!Let us all pray to the God Almighty to give us an able priest trustee in these difficult times!
To My Jacobite Friends, you may express your opinion but not insult us by cheap comments! Malankara Orthodox Church is National Church of India which was founded/ laid by St.Thomas the Apostle of Christ!The Oriental Orthodox Churches are known by its Region/locality/or country!The Malankara orthodox Church has got its own identity among other National churches of the world!For those who claim to be here in Malankara over last 20 centuries are only a tail of Syrian Orthodox church in Damascus from A.D.1876 onwards, who are betraying their own father St.Thomas who baptized them in Christ and who died for Christ here in India!Cross of Christ is self denial, and follow Christ in every day life!To be dead for all desires and attractions of theworld,wealth,power,position!However from the so called Puthencruez /Puthenkurishu Christians we hear everyday news ofdisturbing/shocking attacks/war,fighting and gundaism in the name of Throne of Antioch!

rinsam said...

Dear All
All real Malankara Nazranis are Malankara Orthodox church members or they are now known as Indian Orthodox Church founded by Apostle Thomas!
Those who call themselves as Syro- Malabar Catholics ,Malankara Catholics and Malankara Jacobites are not belonging to Malankara church or India as they themselves belong to foreign masters as they lost their paternity of St.Thomas in India!
All their claims of Paternity of St.Thomas in India, gone to St. Peter's throne in Rome as well as
Antioch! Poor fellows,Jesus never sent his disciples to establish thrones on earth,but gave them authority(absolute authority of Risen Christ,in heaven and earth) to preach all nations kingdom of God,to make them disciples of Christ,and baptizing them (all people everywhere) in the name of Father,and of son and of the Holy spirit!(st.Mathew 28:18-19)

vincent said...

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭ എ.ഡി. അമ്പതിരണ്ടില്‍ മാര്‍ത്തോമ ശ്ലീഹയാല്‍ സ്ത്വാപിതമായതാണ്!അത് ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെന്നു ഇപ്പോള്‍ അറിയപെടുന്നു!സോവിയറ്റ്‌ റഷ്യയിലെ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭ റഷ്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ എന്നറിയപെടുന്നു !എത്തിയൊപിയിലെ സഭ എത്യോപ്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെന്നു അറിയപെടുന്നു!സിറിയയിലെ സഭ സിറിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ എന്ന് പറയപെടുന്നു!ഈജിപ്തിലെ സഭ കോപ്ടിക് ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ എന്ന് അറിയപെടുന്നു! എരിട്ടറിയ യിലെ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭ എറിട്രിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെന്നു വിളിക്കപെടുന്നു! പ്രാദേശിക സഭകള്‍ ദേശീയ സഭകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു!
മലങ്കരയിലെ യാക്കോബായ സഭയെ സിറിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാ ഇടവക എന്ന് വിളിക്കപെടുന്നു!ഇതില്‍ കലിയുണ്ടായ യക്കൊബയക്കാരന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭ ൧൯൧൨ ഉണ്ടായ സഭയെന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു!൨൦൦൨ -ല്‍ പുതെന്കുരിശു എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സൊസൈറ്റി ആക്ട്‌ പ്രകാരം സൊസൈറ്റി സഭ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട പാരമ്പരിയം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി! മാര്തോമ്മന്‍ പാരമ്പരിയം അല്ലാതെ വേറെ ഏതു പാരമ്പര്യം എവിടെ നിന്ന് എപ്പോള്‍ കിട്ടി?

Sarvakalavallabhan said...

If Rev Dr M O John files candidature,it is sure that M O John Achan will win with a 70 percent majority.All eyes are for M O John Achan only.

Poovathumkalachen said...

എം. ഓ. ജോനച്ചന്റെ മലങ്കര സഭ ദീപം കഴിഞ്ഞ കുറെ വര്‍ഷമായിട്ടു പത്രിയര്കിസുകാരെ പിന്തുനയ്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? ആരു മാനേജര്‍ ആയിരികുമ്പോഴാനു ആദ്യമായി പാത്രിയര്കിസുകാര്‍ തൃക്കുന്നത്തു സെമിനാരിയില്‍ കയറിയത്? മെത്രാന്‍ ആകാന്‍ പാത്രിയര്‍ക്കിസ് കാരുടെ അടുക്കല്‍ പോയത് ഇത്രവേഗം മറക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? മെത്രാന്‍ ആക്കരുതെന്ന് പാത്രിയര്‍ക്കിസ് നേതാകള്‍ക്ക് ഡി. ബാബു പോള്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്ട് പ്രസിദ്ധമല്ലേ. അവിടെ ചെന്നില്ലങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാകിയതു?

SAJI said...

I wish both of them best of luck,
Fr Abraham konnatte a total failure
not capable to solve the problems
so, we need a new priest trustee.
konate achan doesn't deserve a secound chance

ELDO. said...

KONADAN,MUTHUTAN,GEORGY E TAM TOTAL FAILER AANU.EVAR MOONNU PERUM SAMUHIKAPUKAZHAKKUVENDI MARTHARAM OLLA PRASAMGANGALUM PRAVARTHANAVUM AANU.
KUNNAM KULAM BAVAYUM ANGNE TANNE.
SO KONDAN , MUTHUTTAN GEORY TEAM NINE PRACHAYAPEDUTHUKA. MATHEWS MAR SAVEROIUS (KANDANADU) NIYUKATAHA BAVA AVUKA. 2 YEARS NU SHESHAM KUNNAMKULAM BAVA RESIGIN CHEYUKA.ENNAL MALANKARA SABHA RAKSHA PEDUM

Unknown said...

I've read the article "Raniye kittiyillenkilum Thozhiye Mathi" by KM Varughese, Puthuppalli. Its 100% true what he was narrated. Everyone know Fr. MO John is again started to make issues in Sabha and recent Malankara Sabha Deepam, Page 5 he himself stating that he is the Best candidate for Priest Trustee. What a shame on Malankara Sabha about this, most of the people knows how he played to become Bishop election, God played his role to eliminate him. Then he started going behind "Patriarch", no chance, at last he went to Moosa Gurgan to make him Bishop, he also denied. Again and again he come to make issues in the Sabha. Thrikkunnathu Seminary issue itself started by this great doctoral Achen only. He himself stating he is "Yogyan", He himself stating that he knows all the history. I suggest achen to write his own history about "Making of Bishop; A Failed attempt"..... Please share the info those who dont know the truth. Achen bayangara puli aayirikkum, pakshe pule "aale" vizhungum.... Beware of all Managing Committee members about this kind of attempts.....

Thomas said...

From MTV I have came to know that people who are contesting in various positions are old faces.That means they still need the same post.
Issues are there in the church; but how we can solve this issue? Has any of these candidates thought about this? Am sure that they are not. It is clear from their appeal.

I am not sure how many of you know about the Nilakkal Issue. It was one of the biggest issue occurred and there was a chance for a Communal right. It was solved by Mathews Mar Coorilos thirumeni.
The hindu swamis has boycotted the meeting earlier. Coorilos thirumeni met them in person and
made all the people to sit together and discuss the issue. He has the willpower and was sure that he can solve the issue.

The above fact i just point out for a reference how issues are solved by our great leaders.There were other prominent leaders from other communities but non was able to put a solution.

Has any of the current association leaders taken any step to make all the people to sit together and discuss the maters?

How can these people contest for the same position without making any steps to solve the issues?

Joji said...

Last time Fr.Johns was telling this post should not be given to the same person for second time, only one chance for one person and he will be following the same.If he is a true priest who is giving value to his word in the service of God he should not contest for this time and he should pave the way for Fr. M O John. There is no situation exists now, as he is telling its the situation which is compelling him to continue for the second time. Who ever is supporting him should think if he has told that then what ever maybe the situation he should not continue. Otherwise the whole church unanimously should elect him now one more priest has come forward so he should with draw his nomination. If he is not contesting this Orthodox sabha will not crush tomorrow thats sure so nothing more than will happen. So please Konat Achen with draw the nomination and be a true Christian Priest.